info@nomacon.nl | T: +31 (0) 88 118 26 00

Nomacon heeft voor calamiteiten 24 uur per dag en 7 dagen per week een team klaar staan wanneer zich asbest calamiteiten voordoen bij reguliere werkzaamheden, zijnde sloopwerk of verbouwwerkzaamheden, maar ook bij verrassingen als storm en brand.

Asbest calamiteiten

Voor asbest calamiteiten hebben een speciale calamiteitenlijn waar u te woord wordt gestaan door deskundige en ervaren medewerkers die u de zorg van de calamiteit uit handen kunnen nemen. Door onze ervaring met dit werk schakelen wij direct met betrokken partijen als brandweer, omgevingsdienst, experts van verzekeraars, waardoor de schade aan de omgeving, alsmede de financiële gevolgschade beperkt kunnen blijven.

Voor een calamiteit hebben wij speciaal een volledig uitgeruste calamiteitenwagen gereed staan, die direct na de melding naar de locatie komt om de benodigde onderzoeken te verzorgen.

Ons calamiteitennummer is:  06 – 83 16 63 51

U belt en wij komen direct in actie:

 • Bepalen van de aard en het omvangsgebied van het vrijgekomen asbest
 • Risicobeoordeling Asbest van actueel en/of potentieel risico (lucht vs deeltjes)
 • Afzetten van het (potentieel) met asbest verontreinigde gebied
 • Planvorming Asbest voor het wegnemen van het asbest en de eventuele asbestverontreinigingen
 • Coördinatie en toezicht op asbestverwijdering door een gecertificeerde asbestsaneerder
 • Ondersteuning opdrachtgever bij de het afhandelen van de oplevering (vrijgave, documentatie)

Wij staan paraat om op locatie:

 • onderzoek uit te voeren
 • risicobeoordeling uit te voeren
 • advies te geven aan de eigenaar
 • gedurende de calamiteit u te helpen met communicatievraagstukken
 • voorlichting te geven
 • advies te geven aan brandweer, hulpverleners, milieu-instanties en gemeenten
Menu