info@nomacon.nl | T: +31 (0) 88 118 26 00

Asbestbeheersplan

inventarisatieslaboratorium

Asbestbeheersplan

Als asbesthoudende materialen in een gebouw, schip, fabriek / industriële omgeving, in een object of constructie aanwezig blijven, is het verstandig om een asbestbeheersplan te laten opstellen. Zeker in die gevallen waarbij het niet mogelijk of zinvol is om het asbest te verwijderen. Het bouwbesluit 2012 geeft aan dat in situaties waarin het verwijderen van asbest niet noodzakelijk, dan wel onmogelijk is, de veiligheid ten aanzien van asbest gewaarborgd dient te worden en dat de geëigende methode een Risicobeoordeling Asbest en NEN2991 is.

Risicobeoordeling Asbest

In dit beheersplan staan maatregelen die tot aan het moment van de sloop of verwijdering van het asbest het veilig gebruik van het gebouw garanderen. De inhoud van het beheersplan hangt sterk af van de complexiteit van de situatie. De informatie uit het asbestbeheersplan kan ook worden opgenomen in het onderhouds- en/of renovatieplan van uw organisatie.

Het beheersplan asbest van Nomacon bevat de volgende elementen:

 • gebruiksbeperkende maatregelen;
 • periodieke inspectie van de asbesthoudende materialen (niet-hechtgebonden materialen jaarlijks en hechtgebonden materialen 1 – 5 jaar);
 • monitoring luchtkwaliteit (indien noodzakelijk) conform NEN2991;
 • werkvergunning onderhoudspersoneel die in de nabijheid van asbestbronnen werkzaamheden uit dienen te voeren;
 • periodieke controle op de effectiviteit van de maatregelen;
 • evalueren beheersmaatregelen en een overzicht van te nemen maatregelen indien de resultaten van de periodieke controles daartoe aanleiding geven;
 • calamiteitenplan en aanpak indien asbesthoudende materialen onverhoopt beschadigd raken;
 • organisatie asbest beheersteam: hierin zijn de taken en verantwoordlijkheden en bereikbaarheid vastgelegd;
 • voorlichting aan gebruikers;
 • verweving beheersplan in beleid.

Het asbest beheersplan zoals Nomacon deze opstelt voldoet aan de eisen gesteld in de NEN2991 en hieraan wordt de waardevolle en in de praktijk getoetste en geborgde beheersmaatregelen en – methoden toegevoegd.
De (probleem)eigenaar beschikt met het asbest beheersplan over een adequaat gereedschap om de risico’s te managen, en tegelijkertijd aan te tonen dat alles in het werk is gesteld om de risico’s te minimaliseren. Voorts maakt de eigenaar duidelijk dat hij/zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de gebruikers en bezoekers van het bouwwerk, schip of industriële plant serieus neemt.

Asbest beheersysteem

Met ons BPM (Business Proces Management) systeem kunt u eenvoudig uw asbest beheren (zie voorbeelden). Voor u als gebruiker kunnen wij in ons systeem naadloos uw asbest beheren en beheersen. Geheel naar uw wensen richten wij uw beheersplan en calamiteitenplan in tot en met de regie van sanering gedurende mutatie onderhoud. Waarbij de gegevens up-to-date worden gehouden in ons systeem.

Het systeem is volledig in te richten naar uw wensen en door externe partijen benaderbaar en bruikbaar, daardoor blijft het gehele proces kwalitatief te beheersen (ook vanaf uw eigen werkomgeving).

Ons systeem is zeer laagdrempelig ingericht, breed inzetbaar en zeer flexibel. Uiteraard zijn we ook ervaren in het aanleveren en bewaken van gegevens in de door u reeds ingerichte systemen.

 

Nieuws

 • Nomacon Asbestinventarisaties B.V. zoeken DIA – Deskundig Asbest Inventariseerder

  Wij zoeken op korte termijn een  invulling voor een ervaren of startende DIA / Deskundig Asbest Inventariseerder, zie werken bij Nomacon op deze site

  Lees meer
 • Nomacon nu ook voor SEM geaccrediteerd

  http://lekstroom.ondernamen.nl/nw-29486-7-3667436/nieuws/nomacon_nu_ook_voor_sem_geaccrediteerd.html

  Lees meer
 • Nomacon verzorgt alle services vanaf één verdieping!!

  http://lekstroom.ondernamen.nl/nw-29486-7-3661608/nieuws/nomacon_verzorgt_nu_alle_service_vanaf_de_3e_verdieping.html

  Lees meer
 • Per 1 mei 2017 uitzondering voor vrijgave met SEM voor asbestleidingen

  Uitzondering Asbestcement toepassingen als 4e opgenomen in uitzonderingsregeling risicoklasse 2A Vanaf 1 mei 2017 valt een groot deel van de asbestcement toepassingen onder de uitzonderingsregeling van risicoklasse 2A. Hierdoor volstaat een eindcontrole middels optische microscopie in plaats van SEM. Deze wijziging van de Arboregeling wordt naar verwachting volgende week gepubliceerd in de Staatscourant. Waarvoor geldig? … Continued

  Lees meer
 • Nieuwe directie Nomacon Asbestlaboratorium

  Nomacon Asbestlaboratorium wordt vanaf afgelopen 1 maart geleid door de heer Joram Buissant des Amorie, wij zijn erg blij dat wij Joram bereid hebben gevonden de werkzaamheden van Frank Arce Strien over te nemen die had aangegeven terug te te willen gaan naar zijn moederland  (Spanje) . Joram Buissant des Amorie is al enige maanden vanuit … Continued

  Lees meer
 • Nomacon Asbestlaboratorium verhuist

  Om de klant nog beter van dienst te zijn is het Laboratorium verhuist. Op de verdieping is een geheel nieuw Laboratorium ingericht met extra werkplekken en daarnaast extra flexplekken voor de extra inspecteurs inmiddels was de ruimte daarvoor aan de krappe kant en is de een prettige bijkomstigheid en verbetering van de werkomgeveving.

  Lees meer
 • Nomacon onderzoekt asbest bij brand kippenschuur Waddinxveen

  Nomacon was gisteren direct ter plaatse met het calamiteiten team om onderzoek te doen naar asbestverontreiniging die is ontstaan bij de brand. Ons team en ondersteunend asbestlaboratorium hebb en direct een goede diagnose kunnen stellen waarmee de voortgang van de bestrijding van deze calamiteit doorgang kon vinden.

  Lees meer
 • Nomacon wenst u een prettige vakantie!!

  Nomacon Asbestinventarisaties en Asbestlaboratorium  wenst u  een prettige vakantie op naar de zomerzon!!   Wellicht bent u de dagen aan het aftellen voor de welverdiende vakantie, of juist nog niet en gaat het werk door, dan kunnen wij u deze vakantieperiode van dienst zijn. Zowel voor inventarisaties als voor laboratorium zijn wij voor dagelijks werk, spoed … Continued

  Lees meer
 • Dank voor uw bezoek aan Nomacon op Renovatie & Transformatie beurs

  Succesvolle renovatie en transformatie beurs logo beurs in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. Nomacon dankt hierbij de bezoekers aan de stand, op de beurs was een breed renovatie aanbod te zien met innoverende producten. Een mooie plaats om met ons kennis te maken. Wij zullen zeker de aankomende tijd wederom deelnemen aan een gelijkwaardig evenement, waar en wanneer … Continued

  Lees meer
 • Nomacon Asbestlaboratorium door RvA positief beoordeeld

  Nomacon asbestlaboratorium is afgelopen week door de RvA positief beoordeeld, voor weer een vol jaar staan wij tot uw beschikking. Zowel in het veld als voor monsteranalyses.

  Lees meer
Menu