info@nomacon.nl | T: +31 (0) 88 118 26 00

Per 1 mei 2017 uitzondering voor vrijgave met SEM voor asbestleidingen

Uitzondering Asbestcement toepassingen als 4e opgenomen in uitzonderingsregeling risicoklasse 2A

Vanaf 1 mei 2017 valt een groot deel van de asbestcement toepassingen onder de uitzonderingsregeling van risicoklasse 2A. Hierdoor volstaat een eindcontrole middels optische microscopie in plaats van SEM. Deze wijziging van de Arboregeling wordt naar verwachting volgende week gepubliceerd in de Staatscourant.

Waarvoor geldig?

De uitzonderingsregeling geldt voor het verwijderen van leidingen, buizen en kanalen van asbestcement, die niet volledig in beton gestort zijn. De eindcontrole voor deze saneringen wordt vanaf 1 mei dus anders ingevuld.

Uitzonderingsregeling 4 artikelen tot 1 mei jl.

Het Ministerie van SZW heeft aangegeven dat op de nieuwe klassenindeling enkele uitzonderingen van toepassing zijn. Er waren al drie uitzonderingsregels, nu is daar een vierde bijgekomen:

  1. – Kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product, waarvoor geen bewerkingen nodig zijn met een oppervlak van maximaal 2,5 m².
  2. – Asbesthoudend materiaal dat maximaal 2 massaprocent amfibolen bevat (binnen de klasse 0,1-2 w/w% te bepalen als onderdeel van de asbestinventarisatie door labanalyse conform NEN 5896).
  3. – Sanering waarbij tussen de toepassing en de werknemer die de verwijdering uitvoert een niet betreedbare afscheiding aanwezig is, waarmee de toepassing in zijn geheel lekvrij omsloten verwijderd wordt.
  4. Hier wordt vanaf 1 mei 2017 een uitzondering aan toegevoegd: leidingen, buizen en kanalen van asbestcement, die niet volledig in beton gestort zijn.

Of een toepassing onder een van bovengenoemde uitzonderingen valt, wordt door het inventarisatiebureau beoordeeld en aangegeven in SMA-rt.

Menu